Därför ska du rösta i EU-valet den 7 juni

EU-valet 7 juni 2009 - Ett val vi inte får försumma!

 

 

 

Feministiskt initiativ sopar den politiska banan med sin valplattform och valkampanj som går ut på en humanistiskt/feministisk politik!

 

Jämställdhet gäller och hjälper BÅDE män och kvinnor. Europaparlamentet behöver öka kunskapen, dvs. medvetandet, angelägenheten och framförallt viljan till att pratiskt kunna tillämpa politiken från ett mer feministiskt perspektiv. En politik som tar tag i problemen på allvar och som har en politik som ser till människan och som inte stirrar sig blind på vad de ekonomiska storbolagen enbart har på sin agenda.

 

Försitt nu inte den här glimrande chansen, utan var med och forma någonting historiskt och fantastiskt. Var med och meddela en förhoppning till alla världens kvinnor och män där ute som spänt väntar på att "världens mest jämställda land" ska kunna skicka feministiska EU-kandidater till Bryssel. Ge dem en signal om att det är möjligt att förändra politiken i praktiken. Det är utslagsgivande hur VI röstar i det här valet. Det är dags för feminismen att äntligen få "dundra in" i Europaparlamentet på bred front. Ekonomiska krafter får inte knuffa undan mänskliga rättigheter. Det säger vi bestämt nej till. EU behöver en politik som stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering. Här ska varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet kunna vara grund för att behandlas olika.

 

Feministiskt initiativ ser också hur klimatfrågorna underordnas kortsiktiga tillväxtambitioner.  En betydande könsmedveten klimatpolitik behöver få utvecklas helt fullt ut. Den utvecklingen kräver en ambitionsnivå som sträcker sig långt förbi den tidsramen som nu är rådande för miljöpolitiken. Det är också anmärkningsvärt att "fredsprojektet" EU planerar för en försvarsallians, där militär upprustning ska sluka pengar från andra viktigare och mer vitala områden som just klimatpolitiken.

 

Asylrätten måtte en gång för alla lyftas fram ur skuggorna. Enskilda länders ageranden i frågan om asylrätten, där de sytematiskt gör allt för att smita undan sitt ansvar, bör få känna av märkbara och kraftiga konsekvenser, om de inte är villiga ta sitt medmänskliga ansvar. En mumlande och svamlande tystnad räddar inga liv.

 

Likaså torde man bli tvungen att kraftigt agera mot den utspridda och omfattande sexslavhandeln av kvinnor och barn. Det är en människohandel, som till varje pris, måste få ett slut nu. EU bör vara ledande i det arbetet och vara en förebild för resten av världen.

 

De papperslösa behöver id-handlingar och rätt till vård! Man bör sluta säga ”illegala flyktingar”, för ingen människa är illegal.

 

EU ska ha en enskild EU-kommissionär för att arbeta med jämställdhet och ytterligare en enskild EU-kommissionär för antidiskriminering. Det är ett så omfattande och krävande arbete, som kommer att behöva enorma resurser, för det innefattar samtliga områden inom EU. De resurser som idag finns tillgängligt är helt klart begränsade. Dessutom behöver de lagar som redan existerar, tillämpas i en allt högre utsträckning, så de får den dignitet de förtjänar.

 

Det fodras kontinuerliga och genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s samtliga årliga budgetar. EU är i brådskande behov av att skapa och genomföra tydliga åtgärdsprogram, som sätter fokus på och stoppar mäns våld mot kvinnor. Analyser och redovisningar om våldets samhällsekonomiska kostnader inom hela EU, bör lyftas fram till den högsta politiska EU-nivån snarast. Att få bukt med detta djupt rotade problem skulle även frigöra fantastiskt höga omkostnader för samhället och alla de pengarna skulle kunna användas till att bygga ut

skola, omsorg och t ex infrastruktur. Resurserna skulle kunna bidra forskningen och framställandet av gröna bränslealternativ och miljövänliga produkter. Möjligheterna är många. 

 

Ett sekulariserat EU, där kyrka och stat hålls åtskilda är nödvändigt och akut. Det är inte rimligt att kyrkor och andra religiösa sammanslutningar ges en särställning i förslaget till EU:s nya konstitution, Lissabonfördraget. Religion och politik ska ha en skarp gräns sinsemellan. Gör fri abort till en mänsklig rättighet. Att frånta kvinnor sina mänskliga rättigheter på grund av religion rimmar illa med parollen om allas lika värde oberoende vilket kön man råkar födas in till.

 

Alla samtliga medlemsländer och organ inom EU, bör ämnas få starka direktiv, om att genomföra tydliga åtgärdsprogram, där kvinnor och minoriteter är underrepresenterade i beslutsprocesser. Det är inte okej att fackförbundens inflytande minskas och att arbetsmarknaden avregleras. EU:s medborgare ska inte betala ett högt pris i form av otrygghet och dubbelarbete. Debatten om dessa frågor får absolut inte innehålla rasistiska argument som den har tendenser av idag. Frånvaron av samhällelig barnomsorg till en rimlig kostnad, är förödande, för både den privata och samhälleliga ekonomin. Hälsan hos EU:s medborgare skulle öka markant. Situationen skulle också underlättas för miljontals människor runt om i Europa, om det fanns en utbyggd barnomsorg i hela EU. Dessutom skulle det skapa nya arbetstillfällen och det i sin tur skulle ytterligare främja ekonomin.  En mer stabil balans mellan arbetsmarknaden och den enskilda människan är central för ett välfungerande samhälle.

 

De positiva ringarna som svallar ut från politikens möjligheter, syns tydligt och klart, om man integrerar samhällets olika sektioner och förstår att de verkligen går hand i hand. De påverkar varandra oerhört och alltjämt. Därför är det nödvändigt med ”gender mainstreaming” i politiken.

 

Hela 70-80% av vad din hemkommun beslutar, grundar sig på vad Europaparlamentet redan har fattat beslut om. Bryssel ligger mycket närmare dig än vad du tror. Även om det geografiskt sätt ligger en bra bit bort, så påverkar besluten som tas där i allra högsta grad din och min vardag och din och min framtid.

 

Vem ska få ditt förtroende att få förvalta dina ideologiska idéer och tankegångar de närmast kommande åren?

 

Ta din chans och ditt ansvar och rösta för och se till att rätt person skickas till Bryssel. Gör det för hela din generations skull, för framtida generationers skull och framförallt som ett Tack åt föregående generationers kamp. Deras kamp om medborgerliga rättigheter, gör det fysiskt möjligt för dig, att rösta idag. Dina rättigheter kom inte till gratis eller enkelt. Dagens rättigheter var en gång ingen självklarhet, så är det med framtida rättigheter också. Vi är alla en del av någonting större, det är lätt att glömma det i dagens individualiserade värld. Vi måste alla kämpa och bidra med det vi kan. Framtida rättigheter är inget att fnysa åt.

 

Ta med dig dina grannar, vänner, släktingar och familj till vallokalerna och använd din röst. Jag är fylld av hopp och förväntan och vill se ett Sverige som chockar alla prognoser och ”förstå sig påare” som talar om ett lågt valdeltagande runt 30-40%. Det vore skandal om de fick rätt! Ingen ursäkt är godtagbar nog, om du inte ligger på dödsbädden förstås... tänk på att man alltid kan poströsta också.

 

Vi ses söndagen den 7 juni 2009 vid vallokalen. Nu anamma ska vi höras och det ska ske både högt, långt och tydligt! Är ni med? Det är Ni=Vi=F!

 

 

Rösta den 7 juni 2009 - Kryssa för en Kvinna i EU-valet. Skicka Schyman till Bryssel!

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wnALLhTHOL4

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0